İnancın Dili Çerkesce

Stok kodu: 978-605-72361-1-1(1C).
Kategoriler: .

İnancın Dili Çerkesce

 77,00

99 adet stokta

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerli okurlar,

Çerkesce dilinin en eski diller arasında olduğu, dilin etimolojik çalışmalarında kendisini ortaya koyuyor. İlk kitabım “Tabiatın dili ÇERKESCE” idi. Tabiatla iç içe yaşarken de inançları oluşmaya başlamıştır. Bu kitabımızda Avcılık/toplayıcılık döneminde karanlık mağaralarda yaşarken gün doğumunda insanların  görmesini, ısınmasını, bitkilerin yeşermesini vb. sağlayan o enerjik güce selamlamayı, saygıyı, tapınma, yakarı, ilahi olarak kullandıkları sözcükleri bu gün dahi dilimizin içinde kullanıldığını görecek, okuyacaksınız…İyi okumalar…

 

Ди еджакIуэ лъапIэхэ,

Ди бзэ Адыгэбзэр, бзэхэм зыранэхъыжьыр, бзэр зыпкъырыхауэ дыщелэжьым  щыгъуэ ез бзэм зиIуэтэжыу къыхощ. Ди япэрей тхылъыр «ЩIыуэпсыбзэ АДЫГЭБЗЭ»т. ЩIыуэпсым щыхэпсэуэхьым щыгъуэ фIэщхъуныгъэри дэщIыгъуу къежьащ. Мы ди тхылъым цIыхухэр (хьэ) щакIуэн/зыщIэкъуэн лъэхъэнэм уэздыгъэншэу бгъуэнщIагъым щIэсу, кIэху къыщищIым щыгъуэ (нэху щыгъуэ) къыщIэкIыу инэм езгъэлъагъу, зыгъэхуабэ, къэкIыгъэхэр кэзыгъэкI, псущхьэхэм щхын хуэзыщ Къ.н.          а къаруушхуэ зиIэ  а «ды»м уэхъусэ ирихыр, пщIэ хущIыу хужиIэ хъуэхъухэр, тхьэлъэIухэр, уэрадыр нобэ къэсауэ уи бзэм къызэрыхэщыр хэфлагъуэу феджэнущ…ЕджэгъуафIэ къыфщыхъуну…